Installatie Kaartlezer

De Quick Install, wat is dat?
Fedict heeft een oplossing ontwikkeld die je in staat stelt op een eenvoudige manier je eID te gebruiken op je computer. Deze procedure installeert alle noodzakelijke onderdelen in 3 stappen.

Wat heb ik nodig?
  • Computer:
  • eID kaartlezer: (ACR38U / Cherry Smartboard G38-6744 / Omnikey 3121 USB / SCR331 / SPR532)
  • Elektronische identiteitskaart (eID)
    • Pincode - Gekregen per brief bij ontvangst van de eID
  • eID software
Welke 3 stappen worden uitgevoerd ?
Installeer de eID software
De Quick Installer installeert de eID software en verwijdert eventuele eerdere versies van de software.
Verbind de kaartlezer met de computer
Als de installatie van de software succesvol voltooid is, mag je de kaartlezer met je computer verbinden en je identiteitskaart in de kaartlezer steken.
De Quick Installer controleert vervolgens of de kaartlezer correct verbonden is met de computer en of de kaart correct in de lezer geplaatst is.
Bekijk je gegevens
Als de kaartlezer met je computer verbonden is, leest de Quick Installer de gegevens op je kaart.
Optioneel kun je je persoonlijke pincode ingeven om de elektronische handtekening te testen.
Daarna is de installatie van de eID software en de kaartlezer succesvol beëindigd.
 
Wat doe ik bij problemen?
Bij problemen kan je altijd contact opnemen met de Service Desk van Fedict:
Tel.: +32(0)2 212 96 74
Fax: +32(0)2 212 96 94
Mail: servicedesk@fedict.be
 

Klik om het softwarepakket te bewaren

Klik om het softwarepakket te bewaren

 
   

© eIDdesk 2008, All Right Reserved. the eForum Factory